Arh Design
romana | english
Home

despre noi

S.C. SYLC CON TRANS S.R.L.
Titular al planului „PUZ – Realizarea a două locuinţe de serviciu D+P+1E şi împrejmuire la frontul stradal” pe un teren arabil din intravilanul Municipiului Arad, aduce la cunoştinţa publicului decizia etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004: planul nu necesită evaluare de mediu şi va fi adoptat fără aviz.

Comentarii şi propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, str. Splaiul Mureşului FN, jud. Arad în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunţ.
Copyright © 2009-2024 Arh Design. Toate drepturile rezervate